Contact

    Contact
    Overeenstemmend de wet nr.78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 m.b.t. gegevensverwerking, bestanden en vrijheden kan ieder de persoonlijke informatie die hij aan het Maison du Marais heeft medegedeeld inkijken, en vragen om wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Verzoeken over de uitvoering van deze rechten moeten aan het Maison du Marais gericht worden (Avenue du Maréchal Joffre - 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem).

    Je réserve mon billet